Nghiên cứu trao đổi

HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH TẠI HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Tiêu đề HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH TẠI HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG Ngày đăng 2021-03-16
Tác giả Admin Lượt xem 232

Nghiên cứu này hướng đến việc đo lường mức độ thực hiện của kiểm soát nội bộ đối với quản lý thu chi ngân sách trong các đơn vị hành chính sự nghiệp tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương theo quan điểm của INTOSAI. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ thực hiện kiểm soát nội bộ được đánh giá ở mức độ chấp nhận được, với số điểm là 3,6448/5 điểm.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, quản lý thu chi ngân sách, Intosai, đơn vị hành chính sự nghiệp.
Abstract
This research aims to assess the internal control application of revenue and expenditure budget management based on five components that make up internal controls by INTOSAI at public sector entities in Phu Giao district, Binh Duong province, Vietnam. The findings show that the internal control system application at public sector entities in Phu Giao district, Binh Duong province Vietnam is considered acceptable with average point being 3.6448/5.
Keywords: Internal control, of revenue and expenditure budget management, Intosai, public sector entities.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 207, Tháng 12/2020 của TS. Phạm Quốc Thuần – Trường Đại học Kinh tế – Luật, ĐHQG – HCM và Huỳnh Thúy Kiều – Học viên Cao học Trường Đại học Thủ Dầu Một}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *