Nghiên cứu trao đổi

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Tiêu đề THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ngày đăng 2021-03-22
Tác giả Admin Lượt xem 279

Kiểm toán độc lập, đặc biệt là kiểm toán báo cáo tài chính có ý nghĩa quan trọng đối với các đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh như ngân hàng, các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư… Do vậy, chất lượng kiểm toán luôn là vấn đề được quan tâm nhằm hạn chế hiện tượng để lọt những báo cáo tài chính sai lệch được công bố ra thị trường.
Từ khóa: Kiểm toán độc lập, báo cáo tài chính
Abstracts
Independent audit is an indispensable need in the market economy. Independent audit, especially the financial statement audit is of very important importance to the subjects participating in business activities such as banks, business owners, investors,… Audit quality is very important and is increasingly required to limit the phenomenon of letting false financial statements be released to the market.
Keywords: Independent audit; financial statement.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 207, Tháng 12/2020 của TS. Nguyễn Thị Diệu Thu, Th.s Giang Thị Tuyết Nhung và Th.s Nguyễn Thị Phương Thảo – Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *