Hoạt động hội thành viên

Hội nghị lần 2 BCH Hội Kế toán KBNN nhiệm kỳ 2007-2011

Tiêu đề Hội nghị lần 2 BCH Hội Kế toán KBNN nhiệm kỳ 2007-2011 Ngày đăng 2012-10-23
Tác giả Admin Lượt xem 181

Hội Kế toán KBNN được thành lập đầu năm 2007 trên cơ sở Phân hội Kế toán ngành Kho bạc Nhà nước.Trong năm qua, Hội Kế toán KBNN đã hoàn thiện tổ chức nhân sự, ban hành quy chế hoạt động của các ban chuyên môn, văn phòng, trung tâm trực thuộc Hội. Số lượng hội viên của Hội hiện lên con số 4.700, tương đương 60% cán bộ trong hệ thống KBNN. Hội đã chú trọng nhiệm vụ phối hợp với chính quyền tham gia ý kiến đóng góp cho các đề án, chính sách liên quan đến công tác kế toán. Trung ương Hội đã hướng dẫn các chi hội triển khai nội dung sinh hoạt gắn với chuyên môn, bám sát vào thực tiễn hoạt động nghiệp vụ của ngành và chương trình công tác của cơ quan, tham gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan ảnh hưởng đến quy trình nghiệp vụ hiện đang được áp dụng trong hệ thống KBNN, từ đó, đưa ra đánh giá,nhận xét tham mưu cho lãnh đạo KBNN có những chỉ đạo kịp thời trong triển khai công tác chuyên môn cũng như về những vấn đề cần bổ sung, sửa đổi các chế độ,quy trình nghiệp vụ. Trung ương Hội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản về quy trình nghiệp vụ và tiến độ thực hiện của dự án TABMIS, dự án l iên quan đến toàn bộ hoạt động của hệ thống KBNN và cơ chế quản lý quỹ NSNN,đến hội viên. Đồng thời, Hội cũng tham mưu cho lãnh đạo KBNN lựa chọn các hộiviên có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực để tham gia nghiên cứu, triển khai đề án TABMIS. Hội cũng tiếp tục triển khai các hoạt động có ý   nghĩa thiết thực với công tác chuyên môn của hội viên như tổ chức hội thi kế toán giỏi; tổ chức giao lưu giữa các chi hội để trao đổi nghiệp vụ; tham gia xây dựn g kho bạc mẫu, công khai hoá các quy trình nghiệp vụ…

Trong năm 2008, Hội Kế toán KBNN sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Hội, lựa chọn 3 chi hội để xây dựng điển hình để làm hình mẫu nhân rộng trong toàn Hội; tập trung triển khai các hoạt động tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong và ngoài ngành.Trung ương Hội dự kiến sẽ tổ chức hai đợt giao lưu, sinh hoạt nghề nghiệp theo cụm chi hội tại các khu vực Đông Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Tại các chi hội sẽ tổ chức hội thi kế toán giỏi hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập KBNN,thành lập quỹ Nghĩa tình đồng nghiệp nhằm hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt..

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *