Tin trong nước

Hội nghị nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng

Tiêu đề Hội nghị nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng Ngày đăng 2014-09-11
Tác giả Admin Lượt xem 213

 

 

Ngày 9/9/2014, tại Hà Nội, Liên hiệp cáchội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực,nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạovà cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của Ban thi đua khen thưởng trungương, lãnh đạo VUSTA cùng lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc các Hội trựcthuộc.

Tại Hội nghị, Ông NguyễnKhắc Hà- Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng các Bộ, ban, ngành, đoàn thể trungương đã phổ biến một số nội dung đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉthị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; những điểm mới của Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướngdẫn thi hành.

Đặc biệt Ông Nguyễn KhắcHà còn nhấn mạnh những nhiệm vụ trong tâm về công tác Thi đua khen thưởng đốivới VUSTA cần tập trung trong thời gian tới như: Công tác triển khai, ban hànhvăn bản; Chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua; Nâng cao chất lượng công tác khenthưởng đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời; Nâng cao chất lượnghoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng; Tăng cường vai trò tham mưu củacơ quan chuyên trách làm công tác TĐKT; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, pháthiện và nhân điển hình tiên tiến.

Hội nghị nâng cao nănglực, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng đã cung cấp những thông tincần thiết, bổ ích, bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho các Lãnhđạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc các Hội trực thuộc VUSTA góp phần quantrọng vào việc nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làmcông tác thi đua, khen thưởng.

 Phát biểu tại Hộinghị, ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VUSTA cũng cho rằng:VUSTA sẽ sớm hoàn thiện lại Quy chế thi đua khen thưởng theo Chỉ thị mới; Hoànthiện và quan tâm hơn tới bộ máy công tác thi đua khen thưởng. Đồng thời, Ôngcũng đề xuất lãnh đạo Hội và các đồng chí phụ trách công tác thi đua – khenthưởng của từng Hội cần thúc đẩy hơn nữa phong trào thi đua của đơn vị mình đểphong trào này đi vào thực chất, phát hiện và khen thưởng những cá nhân, tậpthể có những thành tích xuất sắc.

 

Đàm Thị Lệ Dung

Trưởng phòng Tạp chí Kế toán và Kiểm toán

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *