Nghiên cứu trao đổi

KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÁC KHOẢN CHI TẠI SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tiêu đề KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÁC KHOẢN CHI TẠI SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngày đăng 2020-12-22
Tác giả Admin Lượt xem 239

Nghị định số 85/2012/NĐ-CP, ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập đã làm thay đổi đáng kể trong công tác quản lý tài chính và kiểm soát nội bộ các khoản chi tại Sở Y tế Bình Định. Vì vậy, nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng công tác kiểm soát nội bộ các khoản chi tại Sở Y tế Bình Định, thông qua phương pháp nghiên cứu định tính gồm phỏng vấn sâu và khảo sát bằng phiếu điều tra. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Sở đã làm tốt môi trường kiểm soát và đã có một số quy định để thực hiện kiểm soát chi; tuy nhiên, cơ chế nhận dạng rủi ro chi, các thủ tục cho kiểm soát, thông tin phục vụ cho kiểm soát chi và công tác giám sát còn một số hạn chế nhất định. Từ đó, nghiên cứu đã thảo luận và đề ra các giải pháp hoàn thiện.
Từ khoá: Kiểm soát, kiểm soát nội bộ, sở y tế, Bình Định.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 204, Tháng 9/2020 của Nguyễn Thị Lệ Hằng – Trường Đại học Quy Nhơn và Vũ Trương Hà Giang –  Sở Y tế tỉnh Bình Định.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *