Nghiên cứu trao đổi

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA DN NGÀNH THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tiêu đề NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI CHÍNH CỦA DN NGÀNH THỰC PHẨM – ĐỒ UỐNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Ngày đăng 2020-12-29
Tác giả Admin Lượt xem 412

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng và các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tài chính của 40 doanh nghiệp ngành thực phẩm – đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nhân tố sở hữu nhà nước, sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, quy mô doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến mức độ công bố thông tin tài chính. Ngược lại, các nhân tố về khả năng thanh toán, chủ thể kiểm toán và tỷ lệ nợ trên tổng tài sản thể hiện mối quan hệ ngược chiều.
Từ khóa: Công bố thông tin, công bố thông tin tài chính.
Abstract:
The purpose of this paper is to examine the extent and determinants of financial information disclosure of 40 listed food and beverage companies on the Vietnamese Stock Market. The results indicate that, State ownership, foreign ownership and firm size have a positive impact on financial information disclosure. In contrast, liquidity, audit firms and leverage show a negative relationship with financial information disclosure.
Keywords: Information disclosure, financial information disclosure.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 204,Tháng 9/2020 của TS. Trần Thị Phương Thảo và Trần Quỳnh Anh – Đại học Ngoại thương.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *