Nghiên cứu trao đổi

TÍNH HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THEO MÔ HÌNH ABC

Tiêu đề TÍNH HỌC PHÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THEO MÔ HÌNH ABC Ngày đăng 2021-01-04
Tác giả Admin Lượt xem 296

Bài viết nghiên cứu mô hình lý thuyết tính giá dịch vụ đào tạo (học phí) trong các trường đại học công lập tại Việt Nam, tiếp cận trên mô hình chi phí trên cơ sở hoạt động (ABC) nhằm tính đúng, đủ chi phí hình thành giá dịch vụ đào tạo. Phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng dựa trên cơ sở tiếp cận các quy định về tính giá dịch vụ đào tạo theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Luật Giá 2012, Thông tư 14/2019/TT-BGDĐT và các nghiên cứu về giá dịch vụ đào tạo trên thế giới.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, áp dụng mô hình chi phí trên cơ sở hoạt động ABC trong tính giá dịch vụ đào tạo có nhiều lợi ích vượt trội so với mô hình chi phí truyền thống, nhưng trên thực tế mô hình này chưa được phổ biến rộng rãi trong các trường đại học công lập do những hạn chế và cản trở.
Từ khóa: Giá dịch vụ đào tạo, trường đại học công lập, mô hình chi phí trên cơ sở hoạt động.
Abstract
The article researches on the theoretical model for education pricing in public universities in Vietnam, approaching on the activity-based cost model in order to correctly and fully calculate the cost of education. Qualitative research method is used on the basis of approaching the regulations on the costing of education according to Decree 16/ND/CP-2015, Law on Pricing 2012, Circular 14/2019/TT – BGDĐT and research on cost of education in the world.
The research results show that applying ABC model in education pricing has many advantages over traditional cost model, but in fact this model has not been widely implemented in the public universities due to limitations and obstacles.
Key words: Education pricing model, public university, activity-based cost.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 204,Tháng 9/2020 của TS. Hoàng Thị Bích Ngọc và TS. Nguyễn Thị Minh Giang – Khoa Kế toán, Kiểm toán, Trường Đại học Thương mại.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *