Nghiên cứu trao đổi

VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN TRONG QUẢN TRỊ CÔNG

Tiêu đề VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN TRONG QUẢN TRỊ CÔNG Ngày đăng 2021-01-04
Tác giả Admin Lượt xem 180

Tầm quan trọng của quản trị trong khu vực công đã tăng lên trong những thập kỷ qua. Cải cách quản trị trong khu vực công thay đổi cách tiếp cận truyền thống của hành chính công theo nguyên tắc Quản trị công mới (NPM). Vai trò của kiểm toán khu vực công trong NPM được thảo luận riêng trong nhiều nghiên cứu và kết quả chỉ ra rằng, hệ thống kiểm toán khu vực công đóng vai trò rất quan trọng trong việc giám sát, cải thiện trách nhiệm của chính phủ và hạn chế tham nhũng, là một sự sắp xếp thể chế quan trọng. Tại Việt Nam, bằng việc phân tích chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Việt Nam (PAPI) năm 2018 và thực hiện khảo sát công tác quản trị hành chính công tại tỉnh Bình Dương, kết quả nghiên cứu cho thấy công tác quản trị công đang có những chuyển biến tích cực. Bài viết đưa ra một số hàm ý, nhằm phát huy vai trò của kiểm toán công tại Việt Nam. Thêm vào đó, cuộc thảo luận này còn mang tính định hướng nghiên cứu về việc so sánh hiệu quả kiểm toán công và kiểm toán khu vực tư khi cùng kiểm toán đơn vị công.
Từ khóa: Hệ thống kiểm toán công, quản trị khu vực công, quản trị công mới, PAPI.
Abstract
The importance of public sector management has undergone many significant changes in the last decades. The management reforms in public sector has the aim of changing the traditional approach of public administration, in accordance with the New Public Management (NPM) principles. The role of public sector auditing in NPM is discussed separately in many studies, which indicates that public sector auditing system can play a very important role in monitoring, improving government accountability and curbing corruption, is an important institutional arrangement. In Vietnam, by analysising the 2018 Vietnam Provincial Governance and Public Administration Performance Index (PAPI) research project and surveying of public administration in Binh Duong province, the results suggest that public sector management has maked positive changes. This article discusses some implications for promoting the role of public sector auditing in Vietnam. In addition, this discussion is also geared towards empirical research to compare the effectiveness of public and private sector audits when conducting public sector audits.
Keywords: Public sector auditing system, public sector management, New Public Management, PAPI.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 204,Tháng 9/2020 của Mai Thị Hoàng Minh – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Hoàng Yến và Lê Đoàn Minh Đức – Đại học Thủ Dầu Một.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *