Nghiên cứu trao đổi

XÂY DỰNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RỒNG VIỆT LAND

Tiêu đề XÂY DỰNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RỒNG VIỆT LAND Ngày đăng 2021-01-08
Tác giả Admin Lượt xem 205

Kế toán trách nhiệm là một trong những công cụ hỗ trợ thông tin hữu ích cho hoạt động quản trị, đã và đang được sử dụng nhiều ở các nước trên thế giới, tuy nhiên ở Việt Nam còn là vấn đề mới. Ưu thế của kế toán trách nhiệm so với các công cụ quản lý khác là theo dõi, đo lường, đánh giá trách nhiệm quản lý của các nhà quản trị. Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Rồng Việt Land chưa được khai thác tốt các nguồn lực cả về tiềm lực kinh tế lẫn phương thức tổ chức quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, việc xây dựng kế toán trách nhiệm là cần thiết, giúp nhà quản trị Công ty có cơ sở đo lường, đánh giá thành quả, trách nhiệm, quyền hạn và ra quyết định kinh doanh hiệu quả.
Từ khóa: Kinh doanh bất động sản; Kế toán trách nhiệm; Rồng Việt Land; tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Abstract:
Accountability Accounting is one of the useful information support tools for governance activities, and has been widely used in countries around the world, but Vietnam is still a new problem. The advantage of accountability accounting compared to other management tools is the monitoring, measurement, and evaluation of the managerial responsibility of managers. Meanwhile, the investment joint stock company Rong Viet Land has not been well exploited resources both in terms of economic potentials and corporate governance methods. Therefore, the building of responsible accounting is necessary, because it helps the company manager have a basis to measure, evaluate performance, responsibility, authority and make business decisions joint efficiency.
Key words: Real estate business; Separation of accountants; Rong Viet Land; Ba Ria Vung Tau Province;

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 204,Tháng 9/2020 của Nguyễn Thị Đức Loan, Hồ Thị Yến Ly, Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Khoa Kinh tế – Luật – Logistics, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu (BVU).

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *