HỎI - ĐÁP

Mất hóa đơn mua hàng

Tiêu đề Mất hóa đơn mua hàng Ngày đăng 2014-10-16
Tác giả Admin Lượt xem 629

Hỏi: Tôi làm kế toán tại một Cty, do tính bất cẩn đã làm mất một tờ hóa đơn mua hàng. Vậy, cho hỏi tôi phải làm thế nào để có chứng từ kê khai thuế và ghi sổ kế toán.

Trả lời: Tại Điểm 2 Điều 24 Thông tư số 39/2014/ TT – BTC,ngày 31/3/2014, quy định: “Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đãlập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất,cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biênbản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàngkhai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theopháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và ngườibán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luậtvà đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụnghóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biênbản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khaithuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việcmất, cháy, hỏng hóa đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (vídụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hóa đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xửphạt người bán hoặc người mua theo quy định”.

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *