Nghiên cứu trao đổi

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KTQT CHI PHÍ TRONG DN CHẾ BIẾN GỖ NAM TRUNG BỘ

Tiêu đề MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG KTQT CHI PHÍ TRONG DN CHẾ BIẾN GỖ NAM TRUNG BỘ Ngày đăng 2020-10-13
Tác giả Admin Lượt xem 182

Kế toán quản trị chi phí là một công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho nhà quản
trị trong việc hoạch định, kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo các nguồn
lực được sử dụng hiệu quả và đem lại giá trị gia tăng cho doanh
nghiệp. Bằng việc tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan kết
hợp phỏng vấn chuyên gia, tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu đề
xuất về các nhân tố tác động đến việc vận dụng kế toán quản trị chi
phí trong các doanh nghiệp chế biến gỗ khu vực Nam Trung Bộ
nhằm giúp cho nhà quản trị xác định được các điều kiện phù hợp để
áp dụng thành công kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp.
Từ khóa: Nhân tố tác động, kế toán quản trị chi phí, doanh nghiệp
chế biến Gỗ, Nam Trung Bộ.
Abstract
Cost management accounting is considered an effective tool to support administrators in planning and controlling costs to ensure that resources are used effectively and bring added value for business.
By reviewing related studies in combination with expert interviews, the author gives a proposed research model on the factors affecting the application of non-technical standards in wood processing enterprises in the South Central region that aims to help administrators determine the right conditions for successful application Cost management accounting in enterprises.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 203, Tháng 8/2020 của   Th.s Lê Văn Tân* –  *Khoa Kinh tế & Kế toán, Trường Đại học Quy Nhơn.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *