Nghiên cứu trao đổi

MỐI QUAN HỆ GIỮA THIẾT KẾ XANH VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU

Tiêu đề MỐI QUAN HỆ GIỮA THIẾT KẾ XANH VÀ KẾ TOÁN CHI PHÍ DÒNG NGUYÊN VẬT LIỆU Ngày đăng 2020-10-13
Tác giả Admin Lượt xem 196

Kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu không tạo ra nguồn năng lượng
mới, nhưng việc thực hiện phương pháp này có thể khuyến khích sử
dụng một cách hiệu quả nguồn tài nguyên, từ đó làm giảm các tác
động đến môi trường. Bài viết xem xét kế toán chi phí dòng nguyên
vật liệu trên phương diện lý thuyết, đồng thời tổng hợp việc thực hiện
kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu tại các công ty trên thế giới, đặc
biệt là Nhật Bản nhằm xác định mối quan hệ giữa kế toán chi phí
dòng nguyên vật liệu và thiết kế xanh và cung cấp nguồn tài liệu
tham khảo về thiết kế trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp.
Từ khóa: ISO-14051; kế toán chi phí dòng nguyên vật liệu; thiết kế
xanh; kế toán xanh.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 203, Tháng 8/2020 của  Nguyễn Bích Ngọc* –  *Khoa Kế toán – Kiểm toán, Học viện Ngân hàng.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *