Nghiên cứu trao đổi

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị

Tiêu đề Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị Ngày đăng 2020-02-04
Tác giả Admin Lượt xem 5558

Mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị
được xây dựng dựa trên các lý thuyết về ý định hành vi và lý thuyết
về sự đổi mới trong các tổ chức. Vận dụng các lý thuyết về hành vi
sẽ lý giải được nguyên nhân dẫn tới việc quyết định áp dụng hay
không áp dụng kế toán quản trị của các nhà quản trị.
Ngoài ra, việc quyết định thay đổi hoặc đổi mới trong một tổ chức
còn chịu sự ảnh hưởng bởi các điều kiện bên trong và bên ngoài của
tổ chức. Do vậy, ngoài nhân tố mang tính cá nhân của nhà quản trị,
mô hình còn vận dụng lý thuyết về sự đổi mới trong tổ chức để xác
định các nhân tố bên trong và bên ngoài tổ chức. Kết quả của việc
vận dụng các lý thuyết trên đã xác định được ba nhân tố chính có
ảnh hưởng tới việc áp dụng kế toán quản trị, đó là: 1- Nhân tố thuộc
về nhà quản trị; 2- Nhân tố bên trong tổ chức và 3 – Nhân tố bên
ngoài tổ chức.
Từ khoá: Kế toán quản trị; áp dụng; ý định; hành vi; đổi mới


Summary
The model of factors affecting the application of Management Accounting (MA) is built based on theories of Intention and behavior and the theory of Diffusion of innovations in organizations. Applying the theory of Intention and behavior can explain the reasons leading to the decision to apply or not to apply of the MAinorganizations. In addition, the decision to change or innovate within an organization is influenced by the internal and external conditions of the organizations. Therefore, in addition to the Diffusion of innovationsto identify internal and external organizational factors. As a result of applying the theories above, there are three main factors that have influenced the application of the MA that have been identified, namely: 1- Factors belonging to administrators; 2- Factors inside the organization and 3 – Factors outside the organization.
Keywords: Management accounting; Application; Intention; Behavior; Innovation

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 11/2019 của Nguyễn Quốc Hưng*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *