Nghiên cứu trao đổi

Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phần mềm kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM

Tiêu đề Nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phần mềm kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM Ngày đăng 2020-02-04
Tác giả Admin Lượt xem 3548

Với sự phát triển nhanh của khoa học và công nghệ thông tin, việc ứng
dụng phần mềm vào công tác quản lý điều hành kinh doanh của các
doanh nghiệp được xem là điều cần thiết. Bài viết nghiên cứu về các
nhân tố tác động đến việc quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của
các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn TP.HCM, từ đó đưa
ra những kiến nghị giúp cho các DNNVV tại đây có cơ sở lựa chọn hoặc
thay đổi phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp, nhằm
nâng cao chất lượng thông tin kế toán được cung cấp và mang lại hiệu
quả cao cho hoạt động kinh doanh.
Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ và vừa, quyết định lựa chọn, phần mềm
kế toán


Abstract:
With the rapid development of science and information technology, the
application of software to business management and running the businesses is considered so essential. This article has conducted the research which aims to identify and evaluate the influence of individual
factors affecting the choice of accounting software in small and medium
enterprises (SMEs) in Ho Chi Minh City; from that, make recommendations to help SMEs in Ho Chi Minh City have a basis to choose or replace
with suitable accounting software, in order to enhance the quality of
businesses’ accounting information.
Keywords: accounting software, decision, small and medium enterprises, Ho Chi Minh City.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 11/2019 Phạm Quang Huy* – Trần Đại Hưng* – Đoàn Thị Thu Thảo* – Trương Huệ Trinh*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *