Nghiên cứu trao đổi

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG MÔ HÌNH LẬP DỰ TOÁN TRÊN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Tiêu đề NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG MÔ HÌNH LẬP DỰ TOÁN TRÊN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG Ngày đăng 2020-09-03
Tác giả Admin Lượt xem 410

Bài viết tập trung vào các nghiên cứu nước ngoài liên quan đến việc áp dụng một sự đổi mới hoặc sự đổi mới hệ thống thông tin nói chung, để phát hiện các nhân tố có thể tác động đến việc áp dụng mô hình lập dự toán trên kết quả hoạt động (PBB) và các lý thuyết nền tảng nói chung; trong đó, khám phá việc chấp nhận sử dụng thông tin kết quả hoạt động trong nội bộ đơn vị cho việc lập dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách.
Từ khóa: Cải cách quản lý ngân sách, nhân tố tác động, mô hình lập dự toán trên kết quả hoạt động.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh* – NCS. Lê Thị Cẩm Hồng* – * Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *