Hoạt động hội thành viên

Nhìn lại một năm hoạt động của Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam

Tiêu đề Nhìn lại một năm hoạt động của Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam Ngày đăng 2014-02-24
Tác giả Admin Lượt xem 460

                                                                  

         Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) được thành lập theo quyết định số 218/QĐ-HKT ngày 11-12-2012của Hội kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA). Tại đại hội lần thứ nhất, VICA đãthông qua Quy chế hoạt động ‘‘Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam’’ và được VAAphê duyệt tại quyết định số 43/QĐ-HKT ngày 22-03-2013 bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

          Công tác kiện toàn tổ chức, xây dựngcác quy chế kế hoạch và hướng dẫn các lĩnh vực hoạt động của Chi hội

          Sau đại hội VICA đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thành lập Văn phòng VICA, Vănphòng VICA HCM và 4 ban chuyên trách: Ban Đào tạo, Ban Nghiên cứu pháp luật vàtư vấn, Ban Kiểm tra soát xét chất lượng hành nghề kế toánvà Ban Đối ngoại ; phâncông bổ nhiệm các thành viên BCH tham gia các ban chuyên trách và nắm giữ cáctrọng trách quan trọng của VICA ; hoàn thiện và ban hành các văn kiện củađại hội ; xây dựng ban hành và trình VAA ban hành các quy chế, kế hoạch, hướngdẫn các lĩnh vực hoạt động của VICA (tổng số 21 văn bản)

         CácQuy chế quan trọng điều chỉnh các hoạt động của VICA gồm Quy chế đào tạo, Quychế hoạt động tư vấn pháp luật, Quy chế chấm điểm và đánh giáphân loại chất lượng dịch vụ đối với các doanhnghiệp và cơ sở dịch vụ kế toán, Quy chế phân công phối hợp giữa Banquản lý hành nghề và BCH VICA, Quy chế tài chính của VICA, hướng dẫn duy trìhoạt động Văn phòng VICA TP HCM và phân công trách nhiệm quản trị trang websitecủa VICA, thiết kế logo nhận diện thương hiệu của VICA

          Đãtrình VAA quyết định giao nhiệm vụ đào tạo cập nhật kiến thức cho VICA và Phê duyệt Nội quy các khóa học cập nhật kiếnthức của Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam. Trên cơ sở Quy chế hoạtđộng và chương trình công tác toàn khóa, VICA đã xây dựng chương trình hoạtđộng 2013 và các kế hoạch về đào tạo, tư vấn , kiểm tra chất lượng dịch vụ,công tác đối ngoại

       Côngtác quản lý và phát triển hội viên:

         Đã hoàn thiện danh sách hội viên sáng lập vàchuẩn bị in thẻ hội viên (tổ chức và cá nhân). Đã có nhiều văn bản tuyên truyềnvề VICA và vận động các tổ chức cá nhân gia nhập VICA. Sau đại hội đã pháttriển thêm được 4 hội viên tổ chức và 5 hội viên cá nhân. Hồ sơ gốc của hộiviên được thường trực chi hội quản lý chặt chẽ. Giữ mối liên hệ thường xuyên giữaBCH, 2 Văn phòng, 4 ban với hội viên, xây dựng mã số để hội viên tự cập nhậtthông tin hội viên.

         Côngtác đào tạo:

     – Đã tổchức 10 lớp cập nhật kiến thức (phía Nam 5 lớp, phía Bắc 5 lớp); và hai cuộc hộithảo luật kế toán với khoảng trên 660 lượt người tham dự, tăng 1,5 lần so vớinăm 2012. Các lớp cập nhật và hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của đông đảohọc viên và kế toán viên hành nghề. Công tác quản lý đào tạo của các văn phòngcũng được tăng cường, thực hiện nội quy các lớp cập nhật kiến thức (theo dõihọc viên, điểm danh, nhận xét giảng viên…)

     – Đãhợp tác với ACCA tổ chức một số lớp cập nhật kiến thức và hội thảo cho hội viênVICA và ACCA. Hợp tác với Trung tâm đào tạo khu công nghiệp Đồng Nai mở lớp cậpnhật về chuyên đề xác định giá trong các hoạt động liên kết theo thông tư 66của Bộ Tài chính, hợp tác với Công ty PSC chuẩn bị chương trình và tài liệu cholớp kế toán thực hành của Chi hội,

        Công tác kiểm soát chất lượng hành nghề:

     – Đãxây dựng quy chế chấm điểm và phân loại chất lượng dịch vụ đối với các đơn vịdịch vụ kế toán. Sau khi lấy ý kiến tham gia của các thành viên BCH VICA, Quychế đã được hoàn thiên để sử dụng chấm điểm thử tại 10 đơn vị được kiểm trachất lượng dịch vụ năm 2013. Trên cơ sở đó, Thường trực đã hoàn thiện trình VAAban hành

     – Mộtsố thành viên BCH VICA đã Tham gia với Ban quản lý hành nghề kế toán  và Vụ CĐKT&KT Bộ Tài chính kiểm tra chấtlượng dịch vụ 13 đơn vị theo kế hoạch của VAA

       Công tác nghiên cứu pháp luật và tư vấn

       Đã tích cực tham gia ý kiến tư vấn cho cáchội viên, giải đáp nhiều vướng mắc cho hội viên trên mục diễn đàn và mục tư vấncho hội viên trên trang website của VICA; một số đồng chí đã có tham luận vàtham gia ý kiến trong các hội thảo, đặc biệt là hội thảo luật kế toán,

       Công tác đối ngoại

     – Đãxây dựng kế hoạch công tác đối ngoại của Chi hội.

     – Đãhợp tác với ACCA tổ chức cập nhật kiến thức và hội thảo cho hội viên của ACCA,VICA và cán bộ Tài chính kế toán các ngành và cơ quan

     – VPVICA TP HCM đã phối hợp với Ban đối ngoại hợp tác với Trung tâm đào tạo khucông nghiệp Đồng Nai mở lớp cập nhật tại Đồng Nai

     – Theodõi, làm việc và đề nghị các cơ quan Nhà nước xử lý kiến nghị của hội viên vàkế toán viên hành nghề, hiện tại VICA đã đề nghị Bộ tài chính sử đổi bổ sungthông tư 117/TT-BTC để bảo vệ quyền lợi của hội viên và hướng dẫn bổ sung hiệulực thi hành của thông tư 45/TT-BTC theo kiến nghị của các hội viên                                    

     9. Công tác của Văn phòng và việc duy trìtrang website

     – HaiVăn phòng đã chủ động phối hợp với các Ban trong việc triển khai các công việctheo chỉ đạo của Lãnh đạo Chi hội. Bứơc đầu hai VP đã triển khai có kết quảnhiệm vụ tổ chức công tác phục vụ hội viên, công tác tài chính của VP Chi hội,tổ chức cập nhật kiến thức, hội thảo, giữ liên hệ với hội viên, vận động vàphát triển hội viên, kết nạp hội viên mới, thu hội phí, in nemcard cho BCH,thuê thiết kế việc nhận diện thương hiệu của Chi hôi, duy trì hoạt động củatrang website vica, lập báo cáo quyết toán từng lớp cập nhật và báo cáo quyếttoán năm 2013 của Chi hội.

     -Để tạođiều kiện cho VP VICA TPHCM đi vào hoạt động và duy trì trang tin VICA, Lãnhđạo Chi hội đã có văn bản cho VP VICA TPHM tuyển người sử dụng 50% thời gianlàm việc cho VP VICA TPHCM và phân công nhiệm vụ từng tiểu ban trong chuyên mụcdiễn đàn và nhiệm vụ quản trị trang website của VP VICA TPHCM. Đến nay chấtlượng thông tin của trang tin đã có tiến bộ, chuyên mục tư vấn cho hội viên vàdiễn đàn của trang website có sôi động hơn và đã hỗ trợ có hiệu quả cho hộiviên.

      10. Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Thườngtrực BCH Chi hội

      – Thường trực BCH Chi hội đã bám sát Nghịquyết Đại hội và Nghị quyết của BCH, xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệmcông tác 2013 của Chi hội, Chỉ đạo các Văn phòng và các Ban xây dựng Quy chế,kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo thông tin thông suốtđến BCH và hội viên, đã tổ chức họp BCH tại phía Bắc và phía Nam để triển khaivà đẩy mạnh các nhiệm vụ của VICA. Đã hoàn thành việc chủ trì biên soạn chuẩnmực kế toán thuế TNDN theo phân giao nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

     – Thường trực BCH Chi hội đã phối hợp chặtchẽ với Ban QLHNKT trong các công việc của Ban QLHN và VICA. Kết quả Năm 2013mặc dù nền kinh té có nhiều khó khăn, nhưng đã có 81 tổ chức với 186 kế toánviên và kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại VAA, tăng trên 30% so với năm 2012

     11- Một số tồntại han chế của VICA năm 2013

     – Mặc dù đã có kế hoạch đề ra sớm, nhưngmột số công việc triển khai vẫn còn bị động, một số công việc chưa thực hiệnđược như kế hoạch.

     – Trang website vẫn còn ít thông tin, cơsở dữ liệu tại một số chuyên mục còn nghèo nàn, có mục vẫn còn bỏ trống

     – Một số công việc nghiệp vụ làm chưa kịpthời (phát hành hóa đơn, cấp giấy chứng nhận cập nhật, công khai trên website…)

     – Công tác phát triển hội viên còn chậm,nhiều đơn vị DVKT chưa tham gia Chi hội

  II. Chương trình công tác 2014 của VICA

     1. Côngtác quản lý, phát triển và bảo vệ quyền lợi hội viên

     – Tiếptục tuyên truyền vận động các DN và Cơ sở dịch vụ kế toán và kế toán viên, kiểmtoán viên gia nhập hội viên chính thức và các cán bộ tài chính kế toán gia nhậphội viên liên kết, hội viên dự bị của VICA.

     – Danhsách hội viên được thống nhất quản lý ở cả 2 văn phòng và công khai trên trangwebsite. Cung cấp mật khẩu để hội viên tự cập nhật và thông báo những thay đổivề thông tin của hội viên.

     – Đảmbảo cho hội viên được quyền tham gia ý kiến vào các hoạt động của Chi hội, đượchưởng ưu đãi đối với các dịch vụ do Chi hội tổ chức. Mỗi hội viên trong điềukiện có thể đều có nhiệm vụ tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.Sử dụng thẻ hội viên trong các hoạt động của VICA

     2. Côngtác đào tạo và cập nhật kiến thức

     – Tổchức 10 lớp cập nhật kiến thức cho hội viên và KTV theo nhiệm vụ đào tạo đượcVAA giao

     – Chuẩnbị tổ chức thử lớp kế toán thực hành, lớp ôn thi KTVHN

     – Tranhthủ sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan và tổ chức quốc tế

     3. Côngtác kiểm tra và soát xét chất lượng hành nghề

     – Thamgia các đoàn kiểm tra CLDV theo yêu cầu của VAA

     – Theodõi, phổ biến kinh nghiệm, hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng dịch vụ

     – Hướngdẫn các đơn vị tự kiểm tra và tự chấm điểm đối với hoạt động dịch vụ của đơnvị. Qua đó đặt ra các yêu cầu cho nhân viên khắc phục nâng cao chất lượng dịchvụ

     4. Côngtác nghiên cứu pháp luật và tư vấn cho hội viên

     -Nghiên cứu tham gia luật kế toán, dự thảo thông tư của Bộ Tài chính về kiểmsoát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán. Tham gia nghiên cứu bổ sung hoànthiên chuẩn mực kế toán

     – Tổ chức một số hội thảo để tạo điều kiệncho hội viên VICA tham gia các vấn đề thiết thân với nghề nghiệp của mình

     – Tưvấn và hỗ trợ hội viên giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi chínhđáng của hội viên

     5. Côngtác đối ngoại

     – Tăngcường hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp, các viện trường trong nước và quốctế trong việc tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm nghềnghiệp

     – Tranhthủ sự ủng hộ của các cơ quan NN. Theo dõi và đề nghị các cơ quan NN giaỉ quyếtcác kiến nghị của Hội viên

     – Tổchức giới thiệu hình ảnh và hoạt động của VICA

     6. Công tác duy trì trang website

    – Thực hiện quản trị trang website VICA theo phân công tại công văn số 104/HKT-VICA ngày17-06-2013 của VICA

     – Kiện toàn cơ sở dữ liệu, và cập nhậtthông tin kịp thời tại một số chuyên mục văn bản pháp luật về Tài chính, Đầu tư,..

     – Tăng cường các bài viết cho trang tin,trả lời kịp thời cho các mục Tư vấn hỏi đáp và Diễn đàn chuyên môn. Ban nghiêncứu pháp luật và tư vấn và Các ban

Chính sáchđược phân trong ban biên tập website cần tích cực tham gia để nâng cao chấtlượng các chuyên mục này

  7. Công tác Văn phòng của Chi hội

     – Phối hợp chặt chẽ với các Ban của VICAtổ chức các hoạt động của Chi hội  trêncác địa bàn theo kế hoạch của VICA.

     – Tổ chức tốt công tác quản lý hội viên,giữ liên lạc với hội viên, phát hành thẻ hội viên, thu hội phí hội viên. Tổchức sinh hoạt cho hội viên theo phân vùng phía Bác, phía Nam

     – Tổ chức tốt công tác kế toán của hai vănphòng, thực hiện chế độ báo cáo quyết toán theo từng lớp cập nhật, hội thảo vàbáo cáo Tài chính của từng Văn phòng và báo cáo tài chính tổng hợp của VICAtheo định kỳ 6 tháng và năm.

     – Thực hiện các chế độ chi tiêu tài chínhvà kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của quy chế tài chính của VICA

     – Tăng cường sự phối hợp chỉ đạo của Chủtịch, phó chủ tịch, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký và các trưởng.

Phạm Công Tham

                                                                 Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký VICA

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *