Nghiên cứu trao đổi

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾ TOÁN CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

Tiêu đề PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾ TOÁN CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT Ngày đăng 2020-06-09
Tác giả Admin Lượt xem 443

Hợp tác xã nông nghiệp đã và
đang đóng vai trò quan trọng
trong phát triển kinh tế – xã hội
của các địa phương. Vì vậy, kết
quả sản xuất kinh doanh của
các hợp tác xã cần được trình
bày đầy đủ và chính xác trong
các báo cáo kế toán để truyền
tải thông tin tổng hợp về hoạt
động của hợp tác xã tới các đối
tượng trong và ngoài hợp tác
xã, thu hút sự quan tâm hơn
của các nhà đầu tư vào khu
vực này


Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 198, Tháng 3/2020 của Lê Thị Minh Châu*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *