Nghiên cứu trao đổi

Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các công ty chứng khoán

Tiêu đề Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các công ty chứng khoán Ngày đăng 2020-06-05
Tác giả Admin Lượt xem 339

Bài viết nêu lên thực trạng, từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công
tác tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các công ty chứng khoán Việt
Nam, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường chứng khoán, giai
đoạn 2020 – 2025.
Từ khóa: Công ty chứng khoán; hệ thống thông tin kế toán; tổ chức hệ
thống thông tin kế toán
Summary
The article addresses this situation and propose solutions to improve the
organization of accounting information systems at Vietnamese securities
companies to meet development requirements for the period of 2020-
2025.
Keywords: Securities companies; Accounting Information System; the
organization of accounting information system.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 198, Tháng 3/2020 của  Ths.NCS Nguyễn Thị Phương Mai* – PGS.TS Đào Thị Thu Giang*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *