Nghiên cứu trao đổi

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ MỤC TIÊU TRONG THIẾT KẾ SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA KHÁCH HÀNG

Tiêu đề ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ MỤC TIÊU TRONG THIẾT KẾ SẢN PHẨM ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA KHÁCH HÀNG Ngày đăng 2020-06-09
Tác giả Admin Lượt xem 2456

Phương pháp chi phí mục tiêu là phương pháp giúp doanh nghiệp tối
đa hóa lợi nhuận trong điều kiện cạnh tranh cao, với triết lý thiết kế
các sản phẩm đáp ứng mong đợi của khách hàng ở mức chi phí
mong muốn. Đây chính là một kế hoạch chi phí chủ động của doanh
nghiệp giúp quản lý chi phí và thực hành cắt giảm chi phí ngay trong
giai đoạn nghiên cứu, thiết kế sản phẩm, thay vì trong giai đoạn sản
xuất sản phẩm sau này để đem lại hiệu quả quản lý tổng chi phí của
cả vòng đời sản phẩm. Bài viết giới thiệu về phương pháp chi phí
mục tiêu và quy trình thực hiện phương pháp chi phí mục tiêu trong
khâu thiết kế sản phẩm.
Từ khóa: Chi phí mục tiêu, nhu cầu khách hàng, thiết kế sản phẩm
Abstract
Target costing is a method that helps businesses maximize their profits in highly competitive conditions with the philosophy of designing
products that meet customers’ expectations at the desired cost. This
is a proactive cost plan of the business that helps manage costs and
practice cost cutting right in the research and design phase of the
product instead of in the later production phase of the product, effectively manage the total cost of the entire product lifecycle. The article
introduces the target costingand the process of implementing the target costing method.
Key words: Target costing, designing products, customers’ expectations

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 198, Tháng 3/2020 của  PGS.TS. Lê Kim Ngọc*
(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *