Nghiên cứu trao đổi

Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán

Tiêu đề Quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán Ngày đăng 2012-10-29
Tác giả Admin Lượt xem 167

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ mức thu phí và tổ chức thu, nộp và quản lý sửdụng. Theo đó, phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanhdịch vụ chứng khoán quy định tại Thông tư này là khoản thu không thuộc ngânsách nhà nước. Đơn vị thu phí là các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán cónghĩa vụ nộp thuế đối với các khoản thu phí này theo quy định của pháp luật vàcó quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định củapháp luật.

Mứcthu phí quy định tại Biểu phí hoạt động chứng khoán (xem biểu đính kèm).

Thôngtư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2011. Đồng thời thay thế các Thôngtư số 01/2000/TT-UBCK1 ngày 17/4/2000; Thông tư số 02/2000/TT-UBCK1 ngày 14/11/2000của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

www.mof.gov.vn

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *