Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Thông báo lớp đào tạo CĐKTDN mới TT200/2014/TT – BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC

Tiêu đề Thông báo lớp đào tạo CĐKTDN mới TT200/2014/TT – BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC Ngày đăng 2015-01-26
Tác giả Admin Lượt xem 610

 

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 


Số:  584/HKT-QLHN

V/v:    Th ông báo lớp đào tạo CĐKTDN mới TT200/2014/TT
– BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 23   tháng  01  năm 2015

Kính gửi:       – Tổng Giám
đốc,  Kế toán trưởng Tập đoàn, Tổng Công
ty, Công ty và các Doanh nghiệp phía Bắc

                                                                                                   – Giám đốc các Công ty dịch vụ kế toán
                                         – Hội viên Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam

Ngày 22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số
200/2014/TT – BTC  về việc Hướng dẫn Chế
độ kế toán DN thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại QĐ số
15/2006/QĐ – BTC năm 2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015,  để giúp cho đội ngũ kế toán các Công ty, DN
cũng như đội ngũ kế toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần và các nội
dung mới của Chế độ kế toán DN, tổ chức thực hiện tốt trong đơn vị ngay từ đầu
năm 2015. Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ
chức lớp tập huấn thứ hai tại Hà Nội vào ngày 04 – 05/2/ 2015, cụ thể:

Người trình bày: Cán bộ Vụ Chế độ kế toán, Bộ Tài chính –   Là những người trực tiếp soạn thảo Chế độ kế
toán này.

Thời
gian
: 2 ngày, bắt đầu từ 8h00  ngày 04/ 02/ 2015 (Thứ 4, 5)

Địa điểm: Hội
trường tầng 2  tòa nhà Trung tâm đào tạo
CNTT và Truyền thông Hà Nội, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội (Tại điểm
giao nhau với đường Lê Văn Lương, cạnh Chung cư Trung Hòa- Nhân Chính)

Nội dung: 

                   + Giới thiệu
những thay đổi của Chế độ kế toán mới theo Thông tư 200/2014/TT-BTC;

                    + Hướng dẫn chi tiết các nội dung mới trong
tài khoản  kế toán, các ví dụ minh họa cụ
thể trong hạch toán kế toán theo chế độ mới;

                     + Hướng dẫn chọn đồng tiền ghi sổ kế toán, kế
toán chênh lệch tỷ giá hối đoái;

                     +
Hướng dẫn cách lập và trình bày BCTC theo mẫu biểu mới;

                
    + Hướng dẫn phân biệt thu nhập chịu thuế và
thu nhập kế toán

                     + Chia
sẻ các kỹ năng tổ chức lại công tác kế toán tại doanh nghiệp nhằm hạn chế tối
đa những sai sót tại doanh nghiệp.

Kinh phí lớp học  (bao gồm tài liệu và Tea Break):  1.500.000đ/1 người cho 2 ngày.

Học
viên có thể nộp tiền mặt tại Văn phòng Hội (Chị Tâm, Phòng Hành chính tầng 1 số
192 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội), hoặc nộp tại lớp học, hoặc chuyển
khoản cho Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam theo Tài khoản:

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam 

TK 1300201228538

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thăng
Long.

Để chuẩn bị các điều kiện phục
vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp học trước ngày 02/02/2015
cho:

Chi hội kế toán hành nghề Việt
Nam, địa chỉ: 192 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội, Điện thoại: 043.8686721,
Fax 043. 8686722, Email: quanlyhanhnghe@gmail.com
Hoặc chị Nguyễn Minh Tâm
– ĐT 0975 700 716

Ghi chú: Đề
nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này (trang sau), gửi email
hoặc fax theo địa chỉ trên.

          Đối với các kế toán viên hành nghề,
đây là chương trình cập nhật kiến thức đợt 2 của năm 2015. Số giờ cập nhật được
tính: 4 giờ/ buổi (Nếu đi đầy đủ cả 4 buổi, 
tính 16 giờ cập nhật).

Nơi nhận:

– Như trên;

– Vụ CĐKT- BTC

– Chủ tịch, Tổng thư ký
(VAA)

– BQLHN

– Lưu: VT, QLHN

TM. BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

CHỦ TỊCH

 

                                        

 

 

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

 
 

MẪU ĐĂNG KÝ

LỚP ĐÀO TẠO
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DN MỚI NGÀY 4,5/02/2015

Tại: Tòa
nhà Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà
Nội.

 

Tên đơn vị:……………………………………………………………………

Địa
chỉ:……………………………………………………………………….

Mã số
thuế :………………………………………………………………………………………..

 

Họ tên người tham dự

Điện thoại

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:
Học viên vui lòng đăng ký theo mẫu và gửi về địa chỉ

            Ban
quản lý hành nghề Kế toán – Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

192 Giải Phóng – Thanh Xuân
– Hà Nội

ĐT: 04.38686721- Fax: 043. 8686722

Hoặc Email: quanlyhanhnghe@gmail.com

Liên hệ    Chị Nguyễn Minh Tâm – ĐT:
0975 700 716

 

                                                                                    Xác nhận của đơn vị hoặc người tham dự                                             

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *