Ban tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán kiểm toán

Thông báo lớp tập huấn Chế độ kế toán DN mới TT200/2014/TT – BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC

Tiêu đề Thông báo lớp tập huấn Chế độ kế toán DN mới TT200/2014/TT – BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC Ngày đăng 2015-01-08
Tác giả Admin Lượt xem 4911

 

HỘI KẾ
TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 

Số:  568/HKT-QLHN

V/v: Thông báoLop cap nhat kien thuc Thang1-2015.doc lớp tập huấn Chế độ kế toán DN mới
TT200/2014/TT – BTC thay thế QĐ 15/2006/TT – BTC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 06   tháng  01  năm 2015

Kính gửi:  – Tổng Giám đốc,  Kế toán trưởng Tập đoàn, Tổng Công ty, Công
ty và các Doanh nghiệp phía Bắc

            
Giám đốc các Công ty dịch vụ kế toán;

               
Hội viên Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam

  
        
Ngày 22/12/ 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông  tư  số 200/2014/TT
– BTC  về việc Hướng dẫn Chế độ kế toán
DN thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành tại QĐ số 15/2006/QĐ – BTC năm
2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015,  để giúp cho đội ngũ kế toán các Công ty, DN
cũng như đội ngũ kế toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần và các nội
dung mới của Chế độ kế toán DN, tổ chức thực hiện tốt trong đơn vị ngay từ đầu
năm 2015. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức lớp tập huấn thứ nhất tại
Hà Nội, cụ thể:

 Người trình bày: Ông  Trịnh Đức Vinh, Trưởng phòng DN, Bộ Tài chính.
Là người trực tiếp soạn thảo thông tư này.

Thời gian: Ngày 23 và 24/01/2015 (02 ngày), bắt đầu từ 8h00 ngày 23/01/2015.

Địa điểm: Hội trường tầng 5,  tòa nhà Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông
Hà Nội, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội (Tại điểm giao nhau với đường
Lê Văn Lương, cạnh Chung cư Trung Hòa- Nhân Chính)

Kinh phí lớp học  (bao gồm tài
liệu và ăn trưa)
:  1.500.000đ/1
người cho 2 ngày (đối với hội viên Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam),  1.900.000đ/1 người cho 2 ngày (đối với đối
tượng khác).

Các học viên có thể nộp tiền
mặt tại Văn phòng Hội (Chị Tâm, Phòng Hành chính tầng 1 số 192 đường Giải
Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội), hoặc nộp tại lớp học, hoặc chuyển khoản cho Chi hội
kế toán hành nghề Việt Nam theo Tài khoản:

Chi hội kế toán hành
nghề Việt Nam 

TK 1300201228538

Tại Ngân hàng Nông
nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Thăng Long

Để
chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham
dự lớp học trước ngày 20/01/2015
cho:

Chi
hội kế toán hành nghề Việt Nam, địa chỉ: 192 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội,
Điện thoại: 043.8686721, Fax 043. 8686722, Email: quanlyhanhnghe@gmail.com
Hoặc chị Nguyễn Minh Tâm – ĐT 0975 700 716, Email: minhtamvaa@gmail.com

Ghi
chú
:
Đề
nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này (trang sau), gửi email
hoặc fax theo địa chỉ trên.

            Đối với các kế toán viên hành nghề, đây là chương trình
cập nhật kiến thức bắt buộc đợt 1 của năm 2015. Do vậy, các Công ty dịch vụ Kế
toán cần sắp xếp, bố trí cho kế toán viên hành nghề và các nhân viên kế toán
của doanh nghiệp tham dự đầy đủ.

Số giờ cập nhật
được tính: 4 giờ/ buổi (Nếu đi đầy đủ cả 4 buổi tính 16 giờ/2 ngày cập nhật). (Chỉ
cấp giấy chứng nhận giờ cập nhật cho kế toán viên hành nghề có mặt tham dự và được ban tổ
chức lớp điểm danh.

           

Nơi nhận:

– Như trên;

– Vụ CĐKT- BTC

– Chủ tịch, Tổng
thư ký (VAA)

– BQLHN

– Lưu: VT, QLHN

TM. BCH TW HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh

 

  

MẪU ĐĂNG KÝ

LỚP ĐÀO TẠO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DN MỚI NGÀY 23,24/01/2015

Tại: Tòa nhà Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông, số 1
Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

Tên đơn
vị:……………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………….

Mã số
thuế :………………………………………………………………………………………..

 

Họ tên người tham dự

Điện
thoại

Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:
Học viên vui lòng đăng ký theo mẫu và gửi về địa chỉ

            Ban quản
lý hành nghề Kế toán – Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

192 Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội

ĐT: 04.38686721- Fax:
043. 8686722

Hoặc Email: quanlyhanhnghe@gmail.com

Liên hệ    Chị Nguyễn Minh Tâm – ĐT: 0975 700 716

 

                                                                                    Xác nhận của đơn vị hoặc người tham dự                                         

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *