Nghiên cứu trao đổi

Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng

Tiêu đề Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng Ngày đăng 2020-03-03
Tác giả Admin Lượt xem 10835

Bài báo trình bày thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ Vạn Hưng, nhằm
giúp nhà quản trị doanh nghiệp nhận ra điểm mạnh, điểm yếu. Đồng thời tận
dụng những cơ hội, dự đoán, đo lường trước những rủi ro, thách thức để giảm
thiểu thiệt hại có thể gây ra cho doanh nghiệp.
Từ khóa: Lợi nhuận; kết quả kinh doanh; Công ty TNHH Thiết bị Công nghệ
Vạn Hưng


Abstract
The paper presents the content of consumption accounting and determination
of business results of enterprises in order to support the management force,
helping businesses recognize strengths and weaknesses, and take advantage
of opportunities, anticipate and measure risks and challenges to minimize the
damage that may cause to the business.
Keyword:Profits, business results, Van Hung Technology Equipment Co., Ltd,
Ba Ria – Vung Tau University(BVU)

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 12/2019 của  Văn Thị Thanh Điền* và TS. Nguyễn Thị Đức Loan*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *