Nghiên cứu trao đổi

Tổng quan nghiên cứu về ý kiến kiểm toán

Tiêu đề Tổng quan nghiên cứu về ý kiến kiểm toán Ngày đăng 2020-02-24
Tác giả Admin Lượt xem 1707

Bài viết này thực hiện tổng quan
về các nghiên cứu liên quan
đến ý kiến kiểm toán, cả trong
nước và quốc tế nhằm cung cấp
một cái nhìn toàn diện về các
công trình đã nghiên cứu cũng
như các kết quả đã phát hiện.
Từ đó, chỉ ra khoảng trống
nghiên cứu liên quan đến ý kiến
kiểm toán tại Việt Nam.
Từ khóa: Ý kiến kiểm toán, tổng
quan nghiên cứu, khoảng trống.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 12/2019 của Ths. Đỗ Quỳnh Chi

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *