Nghiên cứu trao đổi

THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CTCP VIỆT ÚC BÌNH ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

Tiêu đề THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CTCP VIỆT ÚC BÌNH ĐỊNH VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN Ngày đăng 2020-08-17
Tác giả Admin Lượt xem 361

Hiệu quả kinh doanh là thước đo quan trọng để các nhà quản lý đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, để qua đó có những quyết định chính xác, kịp thời và hiệu quả. Nhóm tác giả đã nghiên cứu thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh tại CTCP Việt Úc Bình Định, giai đoạn từ năm 2016 – 2018, qua đó đề ra các giải pháp hoàn thiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nội dung phân tích chỉ mới đề cập đến các chỉ tiêu khả năng sinh lợi tổng quát như khả năng sinh lợi của doanh thu, khả năng sinh lợi của tổng tài sản và khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu. Về phương pháp phân tích, Công ty chỉ mới sử dụng phương pháp so sánh và chỉ dừng lại ở so sánh ngang và so sánh dọc và về tổ chức phân tích, hoạt động phân tích không thường xuyên, được giao cho nhân viên kế toán kiêm nhiệm nên chưa đảm bảo độ tin cậy và đầy đủ của thông tin do quá trình phân tích cung cấp.
Từ khoá: Hiệu quả kinh doanh, phân tích, Công ty Việt Úc Bình Định, khả năng sinh lợi.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của Nguyễn Thị Lệ Hằng * Võ Đình Sơn ** –  Trường Đại học Quy Nhơn * Kế toán CHK21, Trường Đại học Quy Nhơn **

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *