Nghiên cứu trao đổi

TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tiêu đề TỔNG QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ngày đăng 2020-08-14
Tác giả Admin Lượt xem 260

Mục đích của việc lập và trình bày báo cáo tài chính là để cung cấp thông tin tài chính hữu ích về đơn vị báo cáo cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, các bên cho vay, và các chủ nợ trong việc ra quyết định về cung cấp nguồn lực cho đơn vị. Chất lượng thông tin báo cáo tài chính ảnh hưởng nhiều đến quyết định chiến lược của nhà quản trị cũng như của nhà đầu tư. Do đó, nghiên cứu các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính rất được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Bài viết này hệ thống các phương pháp đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính được nghiên cứu và áp dụng.
Từ khoá: Chất lượng thông tin, báo cáo tài chính, EQ, EM
Abtract
The objective of general purpose financial reporting1 is to provide financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions about providing resources to the entity. Those decisions involve buying, selling or holding equity and debt instruments, and providing or settling loans and other forms of credit. The quality of information financial statements greatly influence the strategic decisions of managers as well as investors. Therefore, studies of the methods of measuring the quality of information financial statements is great interested to researchers. This paper system of methods for measuring the quality of information financial statements is studied and applied in the world.
Key word: Quality of information, financial statements.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của Ths. Nguyễn Thị Thu Vân* – Trường Đại học Văn Lang.

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *