Nghiên cứu trao đổi

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

Tiêu đề TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THEO CƠ CHẾ TỰ CHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM Ngày đăng 2020-08-14
Tác giả Admin Lượt xem 232

Mục đích của nghiên cứu này là xác định các nhân tố tác động đến tổ chức công tác kế toán tại các trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ tài chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Để thực hiện đề tài, tác giả đã sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng trên cơ sở sử dụng việc kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, kiểm định nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có 5 nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán tại các trường bao gồm: đặc điểm ngành giáo dục; chế độ kế toán; đội ngũ nhân viên kế toán; tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường và cơ sở vật chất tổ chức kế toán.
Từ khóa: Tổ chức công tác kế toán, đại học công lập, tự chủ tài chính.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 201, Tháng 6/2020 của PGS.TS. Trần Văn Tùng và Ngô Ngọc Nguyên Thảo – Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *