Nghiên cứu trao đổi

Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu

Tiêu đề Tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói giảm nghèo tại Bà Rịa – Vũng Tàu Ngày đăng 2020-02-07
Tác giả Admin Lượt xem 4778

Xuyên suốt quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa
đói giảm nghèo thì tín dụng ưu đãi có một vai trò rất quan trọng đối
với thành công của chương trình này. Ngân hàng Chính sách xã hội
sử dụng các nguồn lực tài chính do Nhà nước huy động để cho
người nghèo và các đối tượng chính sách khác vay ưu đãi phục vụ
sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống. Chính vì vậy,
nâng cao vai trò của tín dụng ưu đãi đối với chương trình xóa đói
giảm nghèo nói chung, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng là giải
pháp mang tính thiết thực nhằm góp phần hoàn thiện công tác xoá
đói giảm nghèo.
Từ khóa: Tín dụng ưu đãi, xóa đói giảm nghèo.
Abstract:
The Social Policy Bank will use the financial resources mobilized by
the State to provide preferential loans to the poor and other policy
beneficiaries for production, business, job creation and livelihood improvement. the need for the program and also for the purpose of considering the preferential credit role for poverty reduction program in
Vietnam in general and of Ba Ria – Vung Tau in particular, the implementation of credit programs Government incentives in Ba Ria –
Vung Tau are needed. Therefore, “Raising the role of preferential
credit for poverty reduction program in Ba Ria – Vung Tau province” is
a practical solution to improve the poverty reduction in Ba Ria – Vung
Tau.
Key words: preferential credit, poverty reduction.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 11/2019 của Th.s Phạm Thị Phượng – Th.s Mai Thị Bạch Tuyết

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *