Nghiên cứu trao đổi

Vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam

Tiêu đề Vận dụng kế toán trách nhiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam Ngày đăng 2020-02-10
Tác giả Admin Lượt xem 1094

Kế toán trách nhiệm là một nội dung thuộc kế toán quản trị, một
công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu. Nghiên cứu này nhằm đóng góp
quan điểm kế toán trách nhiệm và các nội dung kế toán trách nhiệm,
đánh giá thực trạng vận dụng kế toán trách nhiệm trong các doanh
nghiệp Việt Nam, từ đó, đưa ra định hướng vận dụng, tổ chức các
nội dung kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Việt Nam,
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.
Từ khóa: Kế toán trách nhiệm, hội nhập kinh tế quốc tế, trung tâm
trách nhiệm…
Abstract: Responsibility accounting is a major of management accounting. This is an effective economic management tool that helps
firms improving the performance of businesses. This study contributes to the unification of Responsibility accounting and content of
Responsibility accounting, assesses the practical application of Responsibility accounting in SMEs. Accordingly, this study aims to give
the orientation of applying and organizing Responsibility accounting
in VietNamese enterprises in oder to improve operational efficiency
for businesses.
Keywords: Responsibility accounting, International economic integration, responsibility centre…

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số Tháng 11/2019 của Cao Thị Huyền Trang* – Nguyễn Thị Hồng Nga*

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

 

 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *