Nghiên cứu trao đổi

Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp dược phẩm khu vực phía Bắc trong thời đại 4.0

Tiêu đề Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp dược phẩm khu vực phía Bắc trong thời đại 4.0 Ngày đăng 2019-12-09
Tác giả Admin Lượt xem 3481

Bộ máy kế toán có vai trò vô
cùng quan trọng trong mỗi
doanh nghiệp nói chung và
trong các doanh nghiệp dược
phẩm thuộc khu vực phía Bắc
nói riêng. Một bộ máy kế toán
tốt, sổ sách kế toán rõ ràng,
thông tin kế toán được cung
cấp hiệu quả, kịp thời sẽ giúp
cho các nhà quản trị doanh
nghiệp đề ra các chiến lược và
quyết định kinh doanh tối ưu
trong thời đại 4.0.
Từ khóa: “Tổ chức bộ máy kế
toán, doanh nghiệp dược phẩm,
cách mạng công nghiệp 4.0”

(Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán số tháng 9/2019 của NCS. Nguyễn Thị Phương Dung*

Kính mời độc giả xem chi tiết tại file đính kèm)

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *