Nghiên cứu trao đổi

QUAN ĐIỂM LẬP QUY VÀ KHUNG LÝ THUYẾT VỀ ÁP DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Tiêu đề QUAN ĐIỂM LẬP QUY VÀ KHUNG LÝ THUYẾT VỀ ÁP DỤNG GIÁ TRỊ HỢP LÝ TRONG KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Ngày đăng 2020-10-21
Tác giả Admin Lượt xem 286

Giá trị hợp lý đã được đề cập trong các nghiên cứu về kế toán từ rất lâu. Tuy nhiên, phải đến những năm cuối của thế kỷ XX, giá trị hợp lý mới được sử dụng phổ biến trong kế toán, được thể chế hóa trong các quy định của luật, chuẩn mực kế toán. Bài viết này nghiên cứu các quan điểm lập quy trên cơ sở thông lệ kế toán phổ biến hiện nay là các nguyên tắc Kế toán Mỹ (US GAAP) và hệ thống chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính (IFRS). Từ đó, bài viết đề xuất khung lý thuyết cơ bản cho việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán.
Từ khóa: Quan điểm lập quy, giá trị hợp lý, khung lý thuyết.
Abstract
Fair value has been mentioned in accounting studies for a long time. However, until the last years of the twentieth century, fair value were commonly used in accounting, institutionalized in the provisions of
laws and accounting standards. This paper examines the regulatory views on the basis of current popular accounting practices, the US accounting principles (US GAAP) and the international financial reporting standards (IFRS). From there, the article proposes a basic theoretical framework for the application of fair values in accounting.
Key words: regulatory views, fair value, theoretical framework.

Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 203, Tháng 8/2020 của  NCS. Ths. Nguyễn Tuấn Duy* –  * Học viện Tài chính

(Email: banbientapvaa@gmail.com)

  • Theo BBT

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *