Nghiên cứu trao đổi

TÁC ĐỘNG CỦA VỐN CON NGƯỜI ĐẾN THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG

Tiêu đề TÁC ĐỘNG CỦA VỐN CON NGƯỜI ĐẾN THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP. ĐÀ NẴNG Ngày đăng 2021-02-04
Tác giả Admin Lượt xem 257

Đề tài nghiên cứu ảnh hưởng của vốn con người đến thành quả hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mẫu nghiên cứu gồm 187 doanh nghiệp được thu thập ngẫu nhiên, bao gồm nhiều loại hình doanh nghiệp, nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Sử dụng các kỹ thuật thống kê: Phân tích nhân tố khám phá (EFA), hồi quy tuyến tính bội (OLS) để xử lý dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhân tố vốn con người và nhân tố quy mô doanh nghiệp tác động thuận đến thành quả hoạt động cảm nhận của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Từ khóa: Vốn con người, thành quả hoạt động của doanh nghiệp
Abstract
This paper investigates the influence of Human Capital on firm performance in Danang city. Our sample data consists of 187 observations including many types and many fields of business. After Using statistical techniques: Exploratory Factor Analysis (EFA), multiple linear regression (OLS) to process data. The research results show that human capital and firm size positively affect on perceived performance of enterprises in Danang city.
Key words: Human capital, Firm performance.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 206, Tháng 11/2020 của PGS. TS Trần Đình Khôi Nguyên và Ths. Võ Hồng Tâm – Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng)}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *