Nghiên cứu trao đổi

THIẾT KẾ ĐO LƯỜNG MỤC TIÊU KIỂM SOÁT CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH CẤP TỈNH TẠI VIỆT NAM

Tiêu đề THIẾT KẾ ĐO LƯỜNG MỤC TIÊU KIỂM SOÁT CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HÌNH CẤP TỈNH TẠI VIỆT NAM Ngày đăng 2021-02-04
Tác giả Admin Lượt xem 121

Bài viết nhằm thiết kế bộ đo lường mục tiêu kiểm soát của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Đài Phát thanh – Truyền hình (PT – TH) cấp tỉnh ở Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu định tính được áp dụng để thiết kế sơ bộ các chỉ mục đo lường mục tiêu kiểm soát. Thông qua khảo sát 340 chuyên gia tại 63 Đài PT – TH cấp tỉnh, phương pháp phân tích nhân tố được áp dụng để xác định các thành phần cơ bản của mục tiêu kiểm soát. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mục tiêu kiểm soát ở các đài bao gồm tính tin cậy của báo cáo quyết toán, mục tiêu chính trị, mục tiêu hiệu quả hoạt động của các đài với 8 chỉ mục cấu thành.

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 206, Tháng 11/2020 của Ths. Nguyễn Hữu Tấn và PGS.TS Trần Đình Khôi Nguyên của Đài PT – TH Quảng Nam – Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng)}.
 
(Email: banbientapvaa@gmail.com)
 
– Theo BBT 

Tin tức liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *